Kolacja integracyjna Wigilijna

Kolacja integracyjna Wigilijna – wyjaśnienie do wcześniej zamieszczonej informacji na naszej stronie w internecie.

Wyjaśniam : słuchacze UTW, którzy będą mieli życzenie przebywać z grupą kolegów i koleżanek na wspólnej integracyjnej  Wieczerzy Wigilijnej w dniu 21. 12. 2016 roku od godziny 17.00 w Restauracji Karo – to z uwagi na koszt opłaty za kolację przez Kierownictwo Restauracji „Karo” zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości kwoty 10 złotych ( słownie : dziesięć złotych). Zarząd UTW brakującej kwoty nie może pokryć – gdyż nie posiada takich środków płatniczych. W tej sprawie słuchacze UTW zostali poinformowani w czasie dni z wykładami tj. dnia 19.10.2016 roku i powtórnie powtórzyłam wyjaśnienia w dniu 09.11.2016 roku. Niemniej jednak zamieszczam niniejsze wyjaśnienia na naszej stronie internetowej w celu zapoznania się z tematem przez wszystkich słuchaczy, być może nie wszyscy słuchacze w tych dniach byli na wykładach. Tą notatką miałam Państwa powiadomić zaraz jak zawarł Zarząd UTW umowę z Restauracją lecz nawał obowiązków uniemożliwił mi podać Państwu wyjaśnienia na stronie internetowej.

Prezes Janina Suska