Zajęcia komputerowe

Szkolenie Słuchaczy UTW – 36 słuchaczy w dniu 15 listopada ukończyło kurs podstawowy z obsługi komputera. 

Kurs dla Słuchaczy UTW prowadzony był przez Pana Profesora Michała Gołdaka w Technikum Elektrycznym w dobrze przygotowanej sali komputerowej. Grupa 36 słuchaczy była podzielona na 3 grupy po 12 słuchaczy, gdyż w sali komputerowej było 12 biurek i 12 komputerów co powodowało wygodę i możliwość swobodnej komunikacji z wykładowcą. Słuchacze, którzy uczęszczali na kurs obsługi komputera są zadowoleni, że ukończyli fachowo prowadzony kurs w zakresie obsługi podstawowej komputera.

Zarząd UTW będzie starał się, aby takie szkolenie odbyło się w roku 2017 dla Słuchaczy UTW – może dla większej liczby słuchaczy.