Hymn studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają swój Hymn !! Słowa opracowała p. Halina Jastrzębska-Antczak, a muzykę p. mgr Marzena Muszyńska. Pani Marzena uczyła nas śpiewać hymnu w dniu 14.12.2016 roku, poświęcając nam swój prywatny czas, za co w imieniu Zarządu i wszystkich słuchaczy UTW pragnę bardzo serdecznie podziękować. Nasz hymn zamieszczamy oczywiście na naszej stronie w zakładce Dokumenty.