„Od rośliny do tkaniny”

Na dzień 22 marca 2017 roku Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli zaplanowany bardzo ciekawy wykład pod tytułem „Od rośliny do tkaniny”. 

Wykład w bardzo ciekawy sposób poprowadziła Pani Barbara Rzeczycka – etnograf. Pani Barbara omówiła wydziały, które w Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Żyrardów” zajmowały się poszczególnymi procesami technologicznymi. Opowiedziała również o ciężkiej pracy kobiet tam zatrudnionych. W drugiej części wykładu Pani Barbara Rzeczycka wyświetliła dla nas film pod tym samym tytułem co wykład tj. „Od rośliny do tkaniny”. Słuchacze z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu, brali czynny udział w dyskusji i gromkimi brawami dziękowali Pani Barbarze za wartościowy i piękny wykład.

Prezes Janina Suska