Dnia 10 maja – Wykład w terenie – zapoznanie się z historią Ziemi Łowickiej.

Uprzejmie informuję słuchaczy UTW, że dnia 10 maja bieżącego roku – środa – wyjeżdżamy zgodnie z planem wykładów na ziemie łowickie, a temat wykładu „Wędrówki łowickie” – zwiedzanie skansenów, zapoznanie się z historią tej ziemi.

Zbiórka słuchaczy o godzinie 13.45 przy „dużym” Kościele w Żyrardowie. Odjeżdżają dwa autokary o godzinie 14.00. Powrót planujemy do godziny 20.00. Proszę zabezpieczyć się w wygodne obuwie, ewentualnie w cieplejsze okrycia, jedzenie i picie. Na „spóźnialskich” nie czekamy. Miejsca w autokarach zajmujemy po odczytaniu nazwisk z polis ubezpieczyciela. Nie ma możliwości zamiany miejsc w autokarach po odczytanej liście z nazwiskami. Wracamy według tej samej zasady.

Życzę udanej wycieczki i wysłuchania z pożytkiem wykładu, który to poprowadzi etnograf – pani Barbara Rzeczycka.

Prezes UTW – Janina Suska – 25.04.2017r.