Wykład „Las i jego mieszkańcy, mieszkańcy ogrodów i działek”.

W dniu 7 czerwca 2017 roku nasi słuchacze wysłuchali bardzo ciekawego wykładu, który trwał od godziny 17.00 do godziny 20.00 w Auli Resursy, a tematem wykładu było : „Las i jego mieszkańcy, mieszkańcy ogrodów i działek”.

W auli wykładowej spotkaliśmy się z przyrodą, którą oglądaliśmy tak, jak byśmy byli w Puszczy Białowieskiej. Ptaki śpiewały, żubry wydawały głosy pomruków, dzięcioły „lekarze drzew” stukały w korę drzew szukając owadów, wiewiórki gromadziły pożywienie na dalsze przetrwanie w okresie zimy, żaby rechotały. Taki spektakl zafundował nam przyrodnik naukowiec z Wyższej Szkoły SGGW z Warszawy.Nikt ze słuchaczy nie wychodził z wykładu, było olbrzymie zainteresowanie, ciekawość słuchaczy przejawiała się w pytaniach zadawanych prowadzącemu. Wykład pożyteczny i pouczający jak należy zachowywać się w lasach obcując z przyrodą.