Program inauguracji roku akademickiego 2017/2018

Program na uroczystość inauguracyjną roku akademickiego w UTW 2017/2018 w dniu 04.10.2017 roku – środa godzina 17.00 – Resursa.

 1. Powitanie gości; powitanie mediów : Gazeta Życie Żyrardowa, TV Żyrardów, Radio Wiktoria.
 2. Powitanie słuchaczy studentów po przerwie wakacyjnej a w szczególności witam nowoprzyjętych Seniorów, którzy chcą przynależeć do naszej społeczności.
 3. Chór „Echo” – Dyrygent P. Samuel Świderski a przy fortepianie akompaniował będzie P. Marek Wolniewicz.
 4. Chór „Echo” wykona dwa hymny studenckie:
  I „Gaudeamus Igitur” – melodia z pieśni Johanna Christiana Güntera,
  II „Gaude Mater Polonia” – pieśń anonimowa z XVIII wieku.
  Chór wykona jeszcze trzy pieśni:
  „Polskie Kwiaty” – kompozytor nieznany,
  Can’t help falling in love,
  Rabszolgák Kórusa – G.Verdi – kompozytor.
 5. Przemówienie P. Prezydenta Wojciecha Jasińskiego.
 6. Koncert w wykonaniu P. Wojciecha Kaczmarka – baryton a akompaniował na fortepianie będzie P. M. Wolniewicz – w wykonaniu będą pieśni neapolitańskie oraz solo na fortepian – mazurki F. Chopin’a wykona Pan M. Wolniewicz.

Prezes Janina Suska