Wyjazdy do teatrów

Wyjazdy do teatrów Kwadrat i żydowskiego jak zwykle udane. Wyjazdy te integrują, rozwijają zainteresowania oraz przyczyniają się do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Za zarząd – Prezes Janina Suska.