Rozpoczęcie roku akademickiego 2018 / 2019

Inauguracja Roku Akademickiego W Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyło się 03 października 2018 roku w Sali Balowej w Resursie.

Na uroczystości inauguracyjnej był Pan Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Przewodniczący Rady Miasta pan Marcin Rosiński, media, słuchacze UTW. Zaproszony na tę uroczystość chór „Echo” wykonał hymny studenckie „Gaudeamus Igitur” i „Gaude Mater Polonia”. Było wystąpienie Pana Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta pana Marcina Rosińskiego, który podkreślił w swoim przemówieniu dobrą, właściwą działalność UTW.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której udział wzięli soliści operetkowi z Reprezentacji Wojska Polskiego z W-wy, a akompaniował im pan Marek Wolniewicz. Rozpoczęcie roku odbyło się w atmosferze przyjaznej. Oby w roku 2018 / 2019 wykłady, spotkania integracyjne, szkolenia, warsztaty odbywały się w podobnej atmosferze – tego życzy Zarząd wszystkim słuchaczom.

Komentarz napisała Prezes UTW – Janina Suska.