NOWE BIURO

Uroczyste otwarcie biura UTW przy ulicy Żeromskiego 13 odbyło się 07.03.2019 roku.

Na uroczystości byli zaproszeni goście Pan Prezydent Miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Pan Przewodniczący Rady Miasta Ryszard Mirgos, dyrektor Wydziału Promocji Pan Łukasz Kasperczyk, lokalna prasa i TV oraz grupa słuchaczy. Wydarzenie odbyło się w atmosferze rodzinnej. Rozmowy serdeczne, przyjacielskie. Nastąpiły różne ustalenia i potrzeby, które zostały przekazane Panu Prezydentowi do wiadomości. Prezes UTW Janina Suska serdecznie podziękowała Panu Prezydentowi Lucjanowi Krzysztofowi Chrzanowskiemu z nowy, wygodny lokal przeznaczony na biuro dla słuchaczy UTW.

Prezes UTW – Janina Suska