Wykład w dniu 24.04.2019 roku dla słuchaczy UTW poprowadził Pan Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa, a tematem była informacja o rewitalizacji części zabytkowej miasta, projekty budowlane, również informacje o Zalewie w Żyrardowie i o dotacjach środków unijnych.

Pan Prezydent poprowadził bardzo ciekawie i wyczerpująco wykład. Również Pan Dyrektor Jacek Grzonkowski każde pytanie słuchaczy wyczerpująco i dokładnie wyjaśnił. Słuchacze byli bardzo zadowoleni i zapoznali się z tematem rewitalizacji i waloryzacji.

Prezes Janina Suska