Wykład w dniu 8 maja 2019 roku z wykładowcą Dr hab. Barbarą Dyki pod tytułem „OD KWIATU DO MIODU”