Wycieczka na Litwę

Autokarowa wycieczka 22 słuchaczy z UTW na Litwę w dniach 9, 10, 11, 12 maja 2019 roku.

Zwiedzaliśmy Wilno, Troki, Kowno, Mejszagoła. Wycieczka przybrała charakter historyczny. Przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego na Cmentarzu na Rosie wspominaliśmy jego postać jako jednego z autorów wolności naszego kraju. Odczytana została odezwa przekazana przez dyrektora Wydziału Promocji a podpisana przez Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego oraz złożono wieniec o barwach narodowych wraz z proporczykiem, na którym widniał herb naszego miasta i flaga Polski. Każdy ze słuchaczy UTW przy swoim nakryciu miał umieszczoną kokardkę. W każdej zwiedzanej przez nas miejscowości spotykaliśmy ludzi o naszych polskich korzeniach. Wilno „zielone” – stolica, w której jest dużo drzew, lasów, ogrodów. Komunikacja miejska to trolejbusy. Zabytkowe kościoły, Ostra Brama, Cerkiew „Świętego Ducha”, Ratusz, Kościół Świętego Jerzego. Zakątki gotyckie z pomnikami A. Mickiewicza, domy gdzie mieszkali J. Słowacki, Kraszewski, Syrokomla, Katedra Wileńska z relikwiami Świętego Kazimierza, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Wileński.

Troki – zamek na wodzie przy jeziorze „Głowa”, zamek Hrabiego Tyszkiewicza.

Kowno – zamek, kościół Świętego Jerzego, seminarium duchowne, Katedra, Stare Miasto. Tu mieszkał i pracował Adam Mickiewicz.

Mejszagoła – muzeum ks. Józefa Obremskiego – Polaka, który krzewił polskość na ziemiach litewskich.

Wycieczka ta przybliżyła historię naszych przodków. Pogoda sprzyjała nam zwiedzającym. Atmosfera wycieczkowiczów była sympatyczna i miła. Grupa zdyscyplinowana. Pożegnaliśmy Wilno, ale nie wiem czy tam jeszcze nie wrócimy.

Prezes Janina Suska

Wilno

 

Kowno

 

Troki, Mejszagoła