Kraków – Kazimierz – Łagiewniki wycieczka w dniach 27-28/08/19 roku.

Grupa słuchaczy 51 osób wyjechało do Krakowa na wycieczkę w ramach zadania „Poznaj swoich przodków”. Była to 2-dniowa wycieczka do dawnej stolicy Polski – Krakowa – metropolii królów polskich, miasta które posiada bogatą, wielowiekową historię naszych przodków. Miejscem realizacji naszego zadania były: Kraków, Kazimierz, Łagiewniki. Poznaliśmy najciekawsze zabytki Krakowa. Zamek na Wawelu z komnatami królewskimi. Wzgórze Wawelskie, katedrę Św. Stanisława i Wacława z dzwonami Zygmunta i grobami królów naszych przodków. Byliśmy pod słynnym oknem „Papieskim”, w Kościele Mariackim, na dziedzińcu Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwiedziliśmy kryptę zasłużonych Polaków w Kościele Paulinów na Skałce. Grupa słuchaczy odbyła rejs statkiem po Wiśle. Zwiedziliśmy również żydowską dzielnicę Krakowa – Kazimierz – utworzoną przez Króla Kazimierza Wielkiego. W dalszej części podróży udaliśmy się do Łagiewnik – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z przepiękną katedrą i wieżą widokową, z której podziwialiśmy panoramę Krakowa i okolic. Naszym celem było poznanie historii życia i obyczajów ówcześnie żyjącego społeczeństwa, panujących władców Polskich i wybitnych Polaków – naszych przodków.

Słuchacze UTW biorący udział w wycieczce o tematyce historyczno-kulturowej pogłębili swoją wiedzę. Atmosfera panowała rodzinna, osiągnęliśmy poczucie wsparcia i bezpieczeństwa wśród koleżanek i kolegów – pełna integracja.

Prezes Janina Suska