Inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego w UTW odbyła się 02.10.2019 roku.

Na inaugurację roku akademickiego 2019/2020 zaproszony był Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Przewodniczący Rady Miasta Pan Ryszard Mirgos. Po powitaniu zaproszonych gości przedstawiłam skrócony plan działania w UTW. Chciałabym, aby naszym priorytetem było rozwijanie zainteresowań i zdolności jakie każdy z nas posiada. W tym roku będą również organizowane ciekawe zajęcia : nauka języka niemieckiego, rękodzielnictwa, zajęcia karaoke. Wykłady o interesujących tematach. W dniu 15.01.2020 roku będzie wykład, na którym spotkacie się Państwo z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wyjazdy do teatru, wycieczki pod tytułem „Poznaj Mazowsze”. Zapraszam wszystkich do współpracy na rzecz naszego UTW. Od nas wszystkich zależy jaki będzie ten nowy rok. Niech naszym priorytetem będą słowa- Bogactwem człowieka są : uśmiech, przyjazny gest i pogodne słowo – i takiego bogactwa życzę Wam jak najwięcej. W imieniu swoim i słuchaczy proszę Pana Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego o dalszą pomoc i wspieranie naszej działalności w nowym roku 2019/2020. Dziękuję za pomoc i wsparcie w roku 2018/2019. Pan Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski w wypowiedzi swojej popierał naszą działalność i powiedział, że będzie wspierał nasze UTW.