Warsztaty szkoleniowe

Warsztaty szkoleniowe rozpoczęto w UTW.

  1. Temat : Malowanie na szkle – w załączeniu zdjęcia ze szkolenia. Zajęcia prowadziła Pani magister Danuta Rex.

Prezes Janina Suska