Termin pobytu w sanatorium w Truskawcu

Termin pobytu w sanatorium w Truskawcu ustalono od 4.09.2021 roku do 11.09.2021 roku.

Prezes Janina Suska