Wycieczka integracyjna

W dniu 14 października 2016 roku nasi słuchacze w liczbie 54 osoby autokarem udadzą się na wycieczkę integracyjną do Warszawy – w planie wycieczki zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawy i Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Odwiedzimy groby ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. 

Zbiórka 14. X. 2016 r. o godzinie 6.30 przy dużym Kościele w Żyrardowie.  Słuchacze biorący udział w tej wycieczce będą ubezpieczeni na czas jej trwania u ubezpieczyciela „Warta”.