Szkolenie z obsługi komputera

Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żyrardowie z siedzibą przy ulicy Piaskowej 21/23 organizuje szkolenie z obsługi komputera dla swoich słuchaczy. Szkolenie prowadzone będzie przez wykładowcę z Technikum Elektrycznego. Miejsce szkolenia to Technikum Elektryczne sala Nr 43 I piętro.

Zaplanowano, że w tym roku kalendarzowym zostaną przeszkolone trzy grupy słuchaczy po 12 osób w grupie (będzie to 36 słuchaczy) . I tak:
– 1 grupa – 12 osób dnia 13 października 2016 r. tj. czwartek o godz. 16.00 (1 godz.)
– 2 grupa – 12 osób dnia 15 października 2016 r. tj. sobota o godz. 12.00 (1 godz.)
– 3 grupa – 12 osób dnia 17 października 2016 r. tj. poniedziałek godz. 16.00 (1 godz.).

Następne zajęcia to powtórzenie. Każda z grup będzie miała zapewnione 5 godz. nauki obsługi komputera. Nauka odbywać się będzie bez Państwa odpłatności. Wszelkie ustalenia godzin i dni należy ustalić z Panem Profesorem wykładowcą po pierwszych wykładach.

Prezes Janina Suska