Krótkie streszczenie z wykładu w terenie !!

Krótkie streszczenie z wykładu w terenie pod tytułem „Poznaj Mazowsze”, a było to miasto Płock.W dniu 13.10.2017 roku wyjechaliśmy do Płocka. Grupa słuchaczy UTW wyjechała dwoma autokarami na wykład do Płocka, a celem tego wykładu było poznanie historii ziemi Mazowieckiej, na której nad Wisłą leży miasto Płock. Miasto to jest na prawach powiatu położone na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej nad Wisłą w województwie mazowieckim. Płock to historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079 – 1138. Powierzchnia 88,06 km2, liczba ludności 120 890, siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075), siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej.

Nie spodziewaliśmy się, że poznamy tak bogatą historię tego miasta. Byliśmy w Muzeum Diecezjalnym w Płocku, które powstało w 1903 roku z inicjatywy ks. Antoniego Nowowiejskiego. W tym czasie zgromadzono ponad 12 tysięcy obiektów, które pochodzą ze skarbca katedralnego oraz darowizn. Zbiory zostały podzielone na trzy zasadnicze grupy: sztukę – obejmującą rzeźbę, malarstwo, tkaniny, złotnictwo, meble, ceramikę i szkło, rzemiosło artystyczne, historię w szerokim znaczeniu obejmującą rękopisy, numizmatykę, militaria i rzemiosło użytkowe, biologię. Biblia Płocka to bogato iluminowany rękopis Pisma Świętego z pierwszej połowy XII wieku. Zwiedziliśmy dom pisarza Władysława Broniewskiego, Stary Rynek, Ratusz – słyszeliśmy sygnał z ratusza o godzinie 12.00. Słuchacze odwiedzili ogród zoologiczny ( ZOO ). O godzinie 18.30 wróciliśmy do Żyrardowa. Wykład udany a słuchacze zadowoleni i prosili o następne wykłady w terenie co najmniej co 3 miesiące.

Dziękuję wszystkim słuchaczom za prawidłowe zachowanie podczas wyjazdu ( nie było żadnych spóźnień ), grupy słuchaczy były zdyscyplinowane i nie stwarzały dla Zarządu UTW żadnych kłopotów.

Prezes Janina Suska.