Basen Akwa – Osiedle Wschód

Informacja dla słuchaczy UTW – seniorów legitymujących się wiekiem 60+ – mogą korzystać z zajęć i basenu.

BASEN AKWA – Osiedle Wschód

W poniedziałek – godzina 18.00 – sala zielona – zajęcia

W piątek – godzina 17.00 – po zajęciach basen

Proszę pytać o panią Stanisławę Przepałkowską prowadzącą i organizującą zajęcia dla seniorów, która również jest słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prezes Janina Suska