Pokój, porządek publiczny w naszym mieście.

Temat wykładu : Pokój, porządek publiczny w naszym mieście.

Wykładowca : Kier. Ref. Monitoringu ze Straży Miejskiej w Żyrardowie.

W dniu 30.03.2022 roku dla Słuchaczy UTW został przeprowadzony przez przedstawiciela Straży Miejskiej w Żyrardowie – wykład, bardzo pożyteczny dla naszych słuchaczy, pouczający o bezpieczeństwie i porządku panującym w naszym mieście Żyrardowie.