Godziny odjazdów do Częstochowy

Aktualne godziny odjazdu do Częstochowy na Jasną Górę:

  • z Osiedla wschód godz.7,00,

  • z pod dużego kościoła 7,15,

  • a z Osiedla Żeromskiego 7,30.

w czwartek tj 18. 04. 24 roku. Zmiana jest spowodowana tym żeby, grupa biorąca udział w pielgrzymce, zdążyła na msze św. na godz. 11.00.

Janina Suska (anuluje się  pierwszą  informację).