Nowe Biuro UTW w Żyrardowie

Nowe biuro zostało uroczyście otwarte w dniu 04 maja 2017 roku, które mieści się w Żyrardowie przy ulicy Piaskowej 21/23.

Dzień uroczystości otwarcia biura dla Słuchaczy UTW odbył się 04 maja 2017 roku. Byli zaproszeni goście : Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński, Z-pca Prezydenta Dariusz Kaczanowski, przedstawiciel z Wydziału Promocji, redaktor gazety „Życie Żyrardowa” Tadeusz Sułek oraz delegacja słuchaczy z UTW.

Wkład Prezydenta Miasta Wojciecha Jasińskiego pozwolił na uruchomienie tego biura. Zainteresowanie, opieka ze strony Panów Prezydentów, otrzymana dotacja pozwalają na rozwój i samorealizację naszych Słuchaczy. Serdecznie dziękuję za bezcenne wsparcie, które nam zapewniacie Panowie Prezydenci. Dziękuję raz jeszcze, a do podziękowań dołącza się grono słuchaczy UTW w liczbie 144 członków.

W załączeniu wiersz kolegi Leszka Szatkowskiego oraz zdjęcia wykonane przez kolegę Andrzeja Kurana. Wielkie dzięki za zaangażowanie w pracach społecznych tym kolegom oraz innym – nie sposób wymienić wszystkich.

Prezes Janina Suska